گلآریس

جستجو ...
پیله آ-1
پیله آ-2
پیله آ-3

نام محصول: پیله آ

نام انگلیسی: Aluminium plant

نام علمی: aluminium plant

بیماری ها

معرفی

پیله آ گیاهی چند ساله و همیشه سبز است که تا 30سانتی متر رشد میکند. توپی شکل میشود و زینت خاصی به محیط میدهد. گیاهی که به چهار یا پنج سال زمان نیاز دارد تا به رشد مطلوب و مورد نظر برسد.

برگهای بیضی سبز و نقره ای اون جذابیت بسیار زیادی دارد و علت نام گذاری آن به نام گیاه آلومینیومی همین رنگ سبز و نقره ای برگهایش است.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL