گلآریس

جستجو ...
گل محمدی-1
گل محمدی-2
گل محمدی-3

نام محصول: گل محمدی

نام انگلیسی: damask rose

نام علمی: damask rose

بیماری ها

معرفی

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL