گلآریس

جستجو ...
پیله آ میکروفیلا-1
پیله آ میکروفیلا-2
پیله آ میکروفیلا-3

نام محصول: پیله آ میکروفیلا

نام انگلیسی: artillery plant (gunpowder plant)

نام علمی: artillery plant (gunpowder plant)

بیماری ها

معرفی

یکی دیگر از گیاهان آپارتمانی گل ورنا یا همان پیله آ میکروفیلا با نام علمی pilea microphylla و نام لاتین artillery plant و gunpowder plant می باشد. نگهداری از پیله آ میکروفیلا آسان بوده و با رعایت اصول اولیه نگهداری گیاهان، میتوان از آن مراقبت کرد.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL