گلآریس

جستجو ...
اسطوخودوس-1
اسطوخودوس-2
اسطوخودوس-3

نام محصول: اسطوخودوس

نام انگلیسی: Lavender

نام علمی: lavender

بیماری ها

معرفی

اسطوخودوس یکی از قدیمیترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی و تولید فراورده هاي دارویی کاربرد زیادي دارد. از دیدگاه انجمن گیاهان دارویی آمریکا این گیاه با توجه خواص درمانی آن جزو ده گیاه دارویی برتر شناخته شده است.

اسطوخودوس در ایران دو گونه چندساله و خشبی به نام هاي L. sublepidota و L. stricta دارد که در مناطق جنوبی ایران می رویندکه گونه L. sublepidot انحصاری ایران است. اسطوخودوس فرانسوي یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی و تولید فراوردههاي دارویی کاربرد زیادي دارد. این گیاه، خشبی ۴۰ سانتیمتر و داراي سیستم ریشه اي طویل – و چند ساله با ارتفاع حدود ۶۰ . برگهاي گیاه قادر است از عمق ۳-۴ متري زمین آب را جذب نماید.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL