گلآریس

جستجو ...
جونی پروس-1
جونی پروس-2
جونی پروس-3

نام محصول: جونی پروس

نام انگلیسی: Juniper

نام علمی: juniper

بیماری ها

معرفی

ارس‌ها گیاهان جهانی هستند که به تقریب در همه جا یافت می‌شوند. هشت گونه که بصورت خزنده رشد می‌کنند و می‌توانند به عنوان گیاه پوششی بکار می‌روند به مقدار زیاد در دسترس هستند. برگ‌های ارس دو نوع هستند. برگ‌های نونهالی کوتاه و سوزنی نوک تیز و برگ‌های بالغی که کوچک، قلمی و همپوش هستند. برخی واریته‌ها ممکن است فقط برگ‌های نونهالی تا سایه‌هایی از سبز تا سبز متمایل به زرد و انواع ابلق متنوع است. ارس‌ها از دسته گیاهان مخروط‌دار هستند اما به جای مخروط میوه‌های سته مانند آبی تا سیاه تولید می‌کنند.

از ویژگی‌های مهم ارس سازگاری آن است. گیاهان در اقلیم‌های مختلف از خنک تا داغ، مرطوب تا خشک، در خاک‌های سبک تا سنگین، اسیدی تا قلیایی رشد می‌کنند. اما همه آن‌ها خاک‌های غرقابی را تحمل نمی‌کنند و ممکن است به پوسیدگی ریشه و مرگ گیاه منجر شود. در بعضی موارد ارس‌ها به عنوان گیاهان متحمل به خشکی به شمار می‌روند. در جاهایی که تابستان‌ها خنک تا به نسبت گرم است، ارس‌های رشد کرده در خاک‌های لومی تا رسی ممکن است نیاز به آبیاری تابستانه نداشته یا نیاز آن‌ها اندک باشد. در مناطق با تابستان داغ، آبیاری متوسط در فصل خشک لازم است.

در جایی که تابستان داغ و بویژه داغ و خشک است، ارس باید در محلی که کمی سایه ‌دارد کشت شود. در نواحی خنک‌تر، گیاهان سایه مختصری را می‌پذیرند اما در آفتاب کامل بهتر رشد خواهند کرد. با وجودیکه ارس‌ها با سرعت کم تا متوسط رشد می‌کنند، در زمان کاشت باید فاصله 150 تا 180 سانتی‌متر بین گیاهان در نظر گرفته شود تا از درهم رفتن آن‌ها جلوگیری شود. برای کنترل علف‌های هرز بین گیاهان تازه کشت شده می‌توان از مالچ استفاده کرد.

برای زیبا شدن منظره در سال‌های اول می‌توان قسمت‌های بدون پوشش خاک بین گیاهان را با گیاهان یک‌ساله پوشش داد. برای رسیدن به پوشش سریع می‌توان ارس‌ها را با فاصله 90 تا 120 سانتی‌متر کشت کرد اما در شروع شلوغ شدن محل، گیاهان اضافی باید حذف شوند.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL