گلآریس

جستجو ...
سنکیو-1
سنکیو-2
سنکیو-3

نام محصول: سنکیو

نام انگلیسی: Senecio Angel Wings

نام علمی: senecio angel wings

بیماری ها

معرفی

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL