گلآریس

جستجو ...
گیاه ونوس حشره خوار-1
گیاه ونوس حشره خوار-2
گیاه ونوس حشره خوار-3

نام محصول: گیاه ونوس حشره خوار

نام انگلیسی: Venus flytrap

نام علمی: venus flytrap

بیماری ها

معرفی

مراقبت

روش تکثیر

    با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

    برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

    مشاوره تلفنی

    با دوستان خود به اشتراک بگذارید

    Copy URL