گلآریس

جستجو ...
کراسولای بندکفشی-1
کراسولای بندکفشی-2
کراسولای بندکفشی-3

نام محصول: کراسولای بندکفشی

نام انگلیسی: Crassula muscosa

نام علمی: crassula muscosa

بیماری ها

معرفی

یا همان ساکولنت بندکفشی با نام علمی Crassula muscosa به طور خیلی وسیعی در اکثر مناطق نیمه خشک و خشک یافت می شود. این گیاه زیستگاه های سنگی و طبیعی را می پسندد. امروزه بندکفشی با نام کراسولا ماسکوسا مترادف کراسولا لیکپدیئیدس در اقصی نقاط دنیا شناخته شده است. استفاده از کراسولای بندکفشی در تراریوم و دیش گاردن ها، منظره زیبایی را به وجود می آورد. «کراسولا آربرسانس» متداول ترین ساکولنت بندکفشی است که برگهایی بیضی شکل با رنگ سبز مایل به خاکستری دارد.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL