گلآریس

جستجو ...
آیلکس-1
آیلکس-2
آیلکس-3

نام محصول: آیلکس

نام انگلیسی: Holly tree

نام علمی: holly tree

بیماری ها

معرفی

این درخت با شاخ و برگ انبوهش در باغ و باغچه کاشته می شود. این گل ابلق هست و آبیاری زیاد باعث سبز شدن برگها می شود. سعی شود در تابستان هر وقت خاکش خشک شد آن را آبیاری کنید تا ابلقی از بین نرود  و ریشه دچار پوسیدگی نشود.

این گیاه با شاخ و برگ انبوهش در باغ و باغچه، چه کنار هم کاشته شوند و چه به صورت پرچینی متراکم هرس و کوتاه شوند و چه تک درخت خوش نمای باغچه باشد، چه مهمان گلخانه شود فرقی ندارد. همه جا خاص و چشم گیر است؛ حتی با میوه های سرخش، پرنده ها را به باغچه دعوت می کند. ایلکس که رشد کندی دارد، می تواند درخت بلندی باشد ولی اغلب با تاجی مخروطی تا ۹-۱۵ متر قد می کشد.
 

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL