گلآریس

جستجو ...
گل قهر-1
گل قهر-2
گل قهر-3

نام محصول: گل قهر

نام انگلیسی: Sensitive plant

نام علمی: sensitive plant

بیماری ها

معرفی

گل قهر از خانواده ی لوبیاسانان است . این خانواده به داشتن گلهای تکامل یافته با قابلیت تکان خوردن برگها معروف هستند. ریشه این گل حاوی میموزین، تانن و اگزالات کلسیم است. این گیاه به حرکت واکنش سریع نشان می دهد و برگهایش را جمع می کند و پس از چند دقیقه دوباره آنها را باز می کند. برگ های گل قهر و آشتی نسبت به هر عامل محرکی آب از سلول های دیواره ای نازک خارج شده و وارد ساقه می شود. در نتیجه سلول ها چروک شده و برگها شادابی خود را از دست می دهند و جمع می شوند، یا به عبارتی قهر می کنند. معمولاً چند لحظه طول می کشد تا گل قهر کند زیرا انتقال آب از سلول ها به ساقه ظرف چند دقیقه انجام می شود اما آشتی کردن و برگشتن به حالت اولیه چند دقیقه طول می کشد.

مراقبت

روش تکثیر

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات گلآریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL