گلآریس

جستجو ...
گلآریس

امیر حسین پورصفری زاده ی کرمانی

تهران، تهران
|
2 سال پیش
|
154گلآریس
گلآریس0گلآریس

اسم گیاه

مریضی گیاهگلآریس

گلآریس0گلآریس
گلآریسکاربر

چندی پیش

متن
گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 2 سال پیش

سلام چون بقیه برگ های گیاه سالم و سرحال هستن و فقط برگ پایینی دچار خوردگی شده پس مشکل عمده ای نیس که گیاه باهاش روبرو باشه. خوردگی برگ پایینی احتمالا آسیب فیزیکی بوده یا بخاطر تنش سرما تو زمستان. البته چون پشت پنجره هم هست ممکنه نتیجه تغذیه پرنده باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)