گلآریس

جستجو ...
گلآریس

امیر حسین پورصفری زاده ی کرمانی

تهران، تهران
|
2 سال پیش
|
266گلآریس
گلآریس1گلآریس

اسم گیاه

علت زرد شدنگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 2 سال پیش

سلام گیاه شما نخل شامادورا هستش و سوختگی و قهوه ای شدن نوک برگها به علت رطوبت کم محیط و نور زیاد و مستقیم است. رطوبت به معنی آبیاری نیست و برای تامین آن باید از راههای افزایش رطوبت گیاه مثل غبار پاشی، ساخت جزیره و قرار دادن یک ظرف آب کنار گیاه استفاده کنید. گیاه رو در برابر نور مستقیم خورشید قرار ندید و بایستی در پشت پنجره با پرده شفاف قرار بدید.

مشاوره حضوری (به زودی)