گلآریس

جستجو ...
گلآریس

زهرا محبوبی

فارس، شیراز
|
1 سال پیش
|
187گلآریس
گلآریس1گلآریس

این چه گلی هست؟

نوع گلگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر گیاه Butterfly weed که در فارسی به علف پروانه یا گل استبرق معروف هست. این گیاه برای پرورش به نور زیاد و ابیاری متوسط نیاز داره و در برابر خشکی مقاوم هست و از طریق بذر، قلمه و تقسیم ریزوم قابل تکثیر میباشد.

مشاوره حضوری (به زودی)