گلآریس

جستجو ...
گلآریس

سمیه مظاهری

1 سال پیش
|
81گلآریس
گلآریس0گلآریس

گلهای آپارتمانی

سلام گلدانی که خاکش قارچی شده رومیتوان باقراردادن مقابل آفتاب وزدن قارچ کش برای کاشت آماده کنیمگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. خاک رو در کیسه مشکی بریزید و ۱۰ روز مقابل آفتاب مستقیم قرار بدید. میتونید قارچکش هم اضافه کنید. ولی اگر از خاک جدید استفاده کنید احتمال حضور قارچ و آفت کمتر هست. گلدانی هم که مربوط به گیاه قارچی هست باید با وایتکس شستشو و ضدعفونی شود.

مشاوره حضوری (به زودی)