گلآریس

جستجو ...
گلآریس

سروش صباغی

1 سال پیش
|
102گلآریس
گلآریس0گلآریس

حشره

رنگش سفید بود خیلی ریز و زیادگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام. ممکنه لارو پشه باشند. اینها در خاک مرطوب زیاد میشوند. باید خاک گلدون رو تعویض کنید. ریشه های گیاه رو بررسی کنید و در خاک جدید بکارید. گلدان رو هم بشورید و ضدعفونی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام. در تصویر جدید حشرات خرخاکی مشخص است. این حشرات به گیاه آسیب نمیرسونه و از خاک تغذیه میکنه ولی زادودلد زیادی دارند و در محیط خانه پخش میشوند. با تعویض خاک مشکل حل میشود.

مشاوره حضوری (به زودی)