گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
94گلآریس
گلآریس0گلآریس

کراسولای خرفه ای

سلام می شه کراسولای خرفه ای را بدون ریشه کاشت یا باید ریشه داشته باشهگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. میتونید به عنوان قلمه در خاک بکارید تا ریشه دار شود‌.

مشاوره حضوری (به زودی)