گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
77گلآریس
گلآریس0گلآریس

سینگونیوم سبز

گل سینگونیوم را در چه خاکی باید کاشت وقتی ریشه زدگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. ترکیب خاک باغچه، خاک برگ، پیت ماس و کمی پرلیت یا ماسه مناسب هست.

مشاوره حضوری (به زودی)