گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
68گلآریس
گلآریس0گلآریس

یوکا

اخه فقط می خوام با باز شدن برگش بهفهمم که گلم گرفته فقط برای ان نگرانمگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. اگه گیاه دچار تنش شده و یا نگرفته بود، برگها زرد و پژمرده میشدن و ریزش نشون میداد. گیاه مشکلی نداره و گرفته است.

مشاوره حضوری (به زودی)