گلآریس

جستجو ...
گلآریس

ماهان نوری

گیلان، رشت
|
1 سال پیش
|
95گلآریس
گلآریس0گلآریس

لکه سفید

علت سفید شده روی برگ های هاوارتیام چیه ؟ آیا این قارچه؟گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. بله مشکوک به سفیدک هست. آبیاری رو ‌کم کنید و گیاه رو غبارپاشی نکنید. اگه شدید شدند از قارچکش مانکوزب طبق دستورالعمل در آب حل کنید و دو نوبت با فاصله ده روز استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. بله مشکوک به سفیدک هست. آبیاری رو ‌کم کنید و گیاه رو غبارپاشی نکنید. اگه شدید شدند از قارچکش مانکوزب طبق دستورالعمل در آب حل کنید و دو نوبت با فاصله ده روز استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)