گلآریس

جستجو ...
گلآریس

علیرضا

1 سال پیش
|
115گلآریس
گلآریس1گلآریس

زرد شدن برگ دیفن باخیا

سلام دیفن باخیا ی من دو هفتس که برگ هاش در حال زرد شدنه آبیاری = هفته ای یکبار و پشت پنجرس علتش چیه؟ ممنونگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. گیاه درگیر قارچ شده است. از قارچکش کاربندازیم استفاده کنید و طبق دستورالعمل بسته بندی در آب حل کنید و به برگها اسپری کنید و ده روز بعد تکرار کنید‌.

مشاوره حضوری (به زودی)