گلآریس

جستجو ...
گلآریس

مرضیه ارتا

مرکزی، ساوه
|
1 سال پیش
|
55گلآریس
گلآریس0گلآریس

برگهای گل فردوسم

برگهای گل فردوسم از پایین زرد میشه میفتهگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. آبیاری گیاه چطور است؟ آبیاری کم یا زیاد هر دو باعث زرد شدن برگهای پایینی میشه. هر زمان سطح خاک حدود یک بند انگشت خشک شد آبیاری کنید به اندازه ای که کل خاک مرطوب شود‌. این گیاه نور زیاد ولی غیرمستقیم هم دوست داره‌.

مشاوره حضوری (به زودی)