گلآریس

جستجو ...
گلآریس

مرضیه ارتا

مرکزی، ساوه
|
1 سال پیش
|
73گلآریس
گلآریس1گلآریس

گل پتوس

سلام برگهای گل پتوسم دورنگه سفیدو سبز کم کم زرد میشه هرروز چتد تاش زرد میشه دلیلش چیهگلآریس

گلآریس0گلآریس
گلآریسکاربر

چندی پیش

متن
گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. برای راهنمایی بهتر لطفا عکس تهیه و ارسال کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)