گلآریس

جستجو ...
گلآریس

مجتبی صباغی

1 سال پیش
|
72گلآریس
گلآریس0گلآریس

نشاء گل آهار

سلام مجدد. امکان نگه داشتن نشاء گل آهار در سینی نشاء تا زمان بالغ شدن و گلدهی وجود داره یا حتما بعد از ۴ تا۶ برگه شدن نشاء را باید انتقال داد؟؟؟ عمق حفره سینی نشاء ۵ سانت است.گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. خیر در سینی نشا فضای کافی برای توسعه ریشه و رشد گیاه وجود ندارد و گیاه باید به گلدانی بزرگتر با خاک غنی تری منتقل شود تا رشد کرده و به مرحله گلدهی برسد.

مشاوره حضوری (به زودی)