گلآریس

جستجو ...
گلآریس

صدیقه صابر

1 سال پیش
|
64گلآریس
گلآریس0گلآریس

پوسیدن ریشه

ریشه گیاه من پوشیده چطور میتونم نجاتش بدمگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. خاک رو تعویض کنید و گیاه رو در خاک جدید بکارید. آبیاری رو کم کنید و بین دفعات آبیاری اجازه بدید خاک خشک شود. از قارچکش مانکوزب طبق دستورالعمل بسته بندی در آب حل کنید و به محل ریشه ها در خاک بریزید. در ساقه پوسیده هم تا جایی که پوسیدگی هست جدا کنید و در خاک قلمه بزنید تا مجدد ریشه کنه.

مشاوره حضوری (به زودی)