گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
48گلآریس
گلآریس0گلآریس

یوکا

منطقه رشد ریشه کجا می شه من نمی تونم گل را که از ریشه در بیارم کهگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. منظور استفاده در خاک هست. در خاک و در محل دور ساقه اضافه کنید تا قارچکش به ریشه برسد.

مشاوره حضوری (به زودی)