گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اراد محمودی

11 ماه پیش
|
37گلآریس
گلآریس0گلآریس

یوکا

منطقه رشد ریشه کجا می شه من نمی تونم گل را که از ریشه در بیارم کهگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 11 ماه پیش

سلام وقت بخیر. منظور استفاده در خاک هست. در خاک و در محل دور ساقه اضافه کنید تا قارچکش به ریشه برسد.

مشاوره حضوری (به زودی)