گلآریس

جستجو ...
گلآریس

اعظم احمدیان

بوشهر، تنگستان
|
1 سال پیش
|
100گلآریس
گلآریس0گلآریس

ریزش برگ فیکوس

چند روزی میشه برگ فیکوس خودبخود ریزش پیدا کرده خاکش هم مرطوبه وبه اندازه کافی نور بهش میرسه علت ریختن برگها چیستگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریس

کاربر

1 سال پیش

اگر به تازگی تغییر مکان گلدان نداشتید و یا گیاه دچار نوسانات شدید دمایی نشده، علت زیادی آبیاری و خیس ماندن زیاد خاک است. زه کشی خاک و گلدان و تهویه محیط رو بررسی کنید. زمانی به گیاه آب بدید که تقریبا ۱۵ سانت از سطح خاک خشک شده باشد.