گلآریس

جستجو ...
گلآریس

وثوق طهرانی

1 سال پیش
|
80گلآریس
گلآریس1گلآریس

نام گیاه

باسپاس وتشکرازایننکه درکوتاهترین زمان پاسخ دادید لطفا نام گیاه رانیزبگوئید واینکه چه نوع ترکیب خاکی میباید استفاده کرد . مجددا تشکرگلآریس

گلآریس0گلآریس
گلآریسکاربر

چندی پیش

متن
گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. خواهش میکنم. کاکتوس افوربیا تریگونا هست. ترکیب خاک کاکتوس که زهکشی خوبی داره برای این گیاه مناسب هست. ( ترکیب خاک برگ، ماسه، پیت ماس یا کوکوپیت و کمی شن)

مشاوره حضوری (به زودی)