گلآریس

جستجو ...
گلآریس

محمد درویش مقدم

1 سال پیش
|
177گلآریس
گلآریس0گلآریس

پیله آ

سلام علت سیاه شدن برگ پیله آچیستگلآریس

گلآریس0گلآریس
گلآریسکاربر

چندی پیش

متن
گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام وقت بخیر. آبیاری نامنظم و زیاد، نور شدید و گرما و سرمای شدید باعث سیاه شدن و سوختن نوک برگهای گیاه میشود.

مشاوره حضوری (به زودی)