گلآریس

جستجو ...
گلآریس

جلال

6 ماه پیش
|
135گلآریس
گلآریس0گلآریس

خشکی شمشاد

سلام شمشادم به یکباره خشک شد. کود 202020 ماهیانه می ریختم یک روز در میان ابیاری ، و شید گلخانه ای هم داشتمگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 6 ماه پیش

سلام وقت بخیر. درگیر بیماری قارچی شده است‌. هرس کنید و با قارچکش مانکوزب طبق دستورالعمل در آب حل کنید و دو نوبت به فاصله ده روز محلول پاشی کنید

مشاوره حضوری (به زودی)