گلآریس

جستجو ...
گلآریس

عرفان

اردبیل، اردبیل
|
7 ماه پیش
|
52گلآریس
گلآریس0گلآریس

هورمون ریشه زایی

سلام. آب حاصل از دم کردن برگ و ساقه درخت بید برای ریشه دار کردن گیاه مناسبه؟گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 7 ماه پیش

سلام وقت بخیر. جوشانده این گیاه دارای سالیسیلیک اسید است که در ریشه زایی نقش دارد و در منابع به عنوان ریشه زا از آن استفاده شده است.

مشاوره حضوری (به زودی)