گلآریس

جستجو ...
گلآریس

عباس کوچیان مقدم کاشی

اصفهان، کاشان
|
7 ماه پیش
|
63گلآریس
گلآریس1گلآریس

زردی برگ

سلام و احترام برگهای سیکاس بعد از انتقال به محیط بیرون اطاق و تابش نور مستقیم کمی زردتر شده است دلیل چیست و آیا به درون اطاق و نور پشت پنجره برگردانمگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 7 ماه پیش

سلام وقت بخیر. تابش نور مستقیم برای گیاه مضر است. این گیاه چندین وقت در فضای منزل بوده و به نور مستقیم حساس شده است. اگر در بیرون نگهداری میکنید در جای نیمه سایه و دور از تابش مستقیم بگذارید. اگه این شرایط نیست به پشت پنجره انتقال دهید. حتما غبارپاشی کنید تا رطوبت گیاه تامین شود.

مشاوره حضوری (به زودی)
گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 7 ماه پیش

سلام وقت بخیر. تابش نور مستقیم برای گیاه مضر است. این گیاه چندین وقت در فضای منزل بوده و به نور مستقیم حساس شده است. اگر در بیرون نگهداری میکنید در جای نیمه سایه و دور از تابش مستقیم بگذارید. اگه این شرایط نیست به پشت پنجره انتقال دهید. حتما غبارپاشی کنید تا رطوبت گیاه تامین شود.

مشاوره حضوری (به زودی)