گلآریس

جستجو ...
گلآریس

عرفان

اردبیل، اردبیل
|
4 ماه پیش
|
38گلآریس
گلآریس0گلآریس

چروکی

سلام. علت این چروکی و تغییر شکل برگ بابا آدم قارچه یا عامل دیگه ای داره؟گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 4 ماه پیش

سلام وقت بخیر. خیر قارچی نیست و بخاطر آسیب فیزیکی وقتی که هنوز برگ باز نشده و تغییرات هورمونی خود گیاه است. پشت برگها رو چک کنید که کنه هم نداشته باشد.

مشاوره حضوری (به زودی)