گلآریس

جستجو ...
گلآریس

ستاره

6 ماه پیش
|
49گلآریس
گلآریس0گلآریس

جزیره

ببخشید سانسوریا نیاز به جزیره داره یا نه برای رطوبت رسانیگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 6 ماه پیش

سلام وقت بخیر. این گیاه به رطوبت حساس نیست و برای رطوبت رسانی یک یا دوبار در هفته اطراف گیاه رو غبارپاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)