گلآریس

جستجو ...
گلآریس

عرفان

اردبیل، اردبیل
|
6 ماه پیش
|
32گلآریس
گلآریس0گلآریس

تغییر رنگ ساقه

سلام. بنجامین بلک این قسمت از ساقش تغییر رنگ داره و متمایل به سبز هستش عامل قارچی هستش؟گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 6 ماه پیش

سلام وقت بخیر. نه مشکلی نداره و بخاطر تماس با خاک و رطوبت هست. برگهای ریخته شده پای گیاه رو همیشه جمع کنید و سطح خاک رو چند وقت یکبار زیر و رو کنید تا هوا جریان داشته باشد.

مشاوره حضوری (به زودی)