گلآریس

جستجو ...
گلآریس

صدیقه حسین زاده

6 ماه پیش
|
62گلآریس
گلآریس0گلآریس

علت زرد شدن گیاه بابا آدم

علت زرد شدن برگ گیاه بابا آدمگلآریس

گلآریس0گلآریس
گلآریسکاربر

چندی پیش

متن
گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 6 ماه پیش

سلام وقت بخیر. شرایط نگهداری گیاه چطور است و خاک آخرین بار کی تعویض شده؟

مشاوره حضوری (به زودی)