گلآریس

جستجو ...
گلآریس

محمد مهدی

6 ماه پیش
|
116گلآریس
گلآریس0گلآریس

ماده چسبنده روی برگ شفلرا

سلام روی برگ شفلرا ماده چسبناک ظاهر شدهگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 6 ماه پیش

سلام وقت بخیر. مشکوک به کنه، شته و شپشک است و باید پشت برگها و ساقه هارو بررسی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)