گلآریس

جستجو ...
گلآریس

محمد مهدی

2 ماه پیش
|
68گلآریس
گلآریس0گلآریس

یوکا

سلام نوک برگ یوکا من سیاه و روی چندا از برگا حالت سوختگی داردگلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 2 ماه پیش

سلام وقت بخیر. مشکل خاصی نیست و بر اثر تغییرات شرایط محیطی و نور ایجاده شده است.

مشاوره حضوری (به زودی)