گلآریس

جستجو ...
گلآریس

amir rezanezhad

خراسان جنوبی، قائنات
|
1 سال پیش
|
1336گلآریس
گلآریس0گلآریس

زرد شدن غنچه گل محمدی

علت زرد شدن غنچه های گل محمدی؟؟؟گلآریس

پاسخ ها

گلآریس0گلآریس
گلآریس
گلآریسکاربر 1 سال پیش

سلام دلایل مختلفی برای این اتفاق وجود دارد، از جمله کمبود آهن و کمبود اکسیژن درون خاک که بخاطر آبیاری زیاد یا زهکشی نامناسب خاک هست که باعث میشه خاک گیاه دیرتر خشک شود. پس اول خاک گیاه و دفعات آبیاری چک شود تا از زهکشی و غرقاب نشدن پای گیاه اطمینان حاصل شود. علائم کمبود آهن هم در برگ های جوان به صورت زردی بروز پیدا میکنه و باید کوددهی گیاه هم بررسی شود. به طور کلی گیاه در مرحله غنچه دهی نیاز به تقویت زیاد داره. مصرف هیومیک اسید به بهبود بافت خاک و جذب عناصر کمک میکنه. کود 10-52-10 باعث گل انگیزی بهتر و افزایش غنچه و کود ۳۰-۵-۱۵ هم بخاطر بهبود کیفیت و درشت شدن گل توصیه میشه. البته چک کنید که آفات مکنده روی گیاه نباشه.

مشاوره حضوری (به زودی)